Advanced +++OVERALL+++
 SC 2018, EDSA, 30. Mai - 3. Juni

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 Stefan Zistler MDM-1 Fox D-6660 633,73 899,31 1517,35 3050,38 68,394
 2 Holger Geusen SZD-59 Acro D-6668 863,86 865,33 1250,56 2979,74 66,810
 3 Sebastian Scholz MDM-1 Fox D-6660 834,47 812,77 1328,16 2975,41 66,713
 4 Jonas Langenegger MDM-1 Fox HB-3241 906,79 619,77 1444,85 2971,40 66,623
 5 Dominik Heidenreich MDM-1 Fox D-1187 836,75 805,54 1213,80 2856,09 64,038
 6 Nora Geusen SZD-59 Acro D-6668 805,45 790,00 1143,41 2738,86 61,409
 7 Felix Fleischhauer SZD-59 Acro D-1138 724,32 739,44 1213,40 2677,16 60,026
 8 Jan Becherer SZD-59 Acro D-1138 754,65 728,16 1168,82 2651,63 59,454
 9 Gerhard Saumwald MDM-1 Fox D-5666 756,30 692,85 1162,41 2611,56 58,555
 10 Ines Pfabe MDM-1 Fox D-6669 828,74 499,57 1244,49 2572,80 57,686
 11 Christian Syfrig SZD-59 Acro D-3559 548,61 775,21 1158,28 2482,10 55,652
 12 Ulrich Schwarz SZD-59 Acro D-5859 510,06 674,43 1258,10 2442,58 54,766
 13 Dominique Völkel SZD-59 Acro OE-5644 728,01 548,39 1078,41 2354,80 52,798
 14 Jakob Prior Swift S1 OE-5554 655,08 551,88 1140,21 2347,17 52,627
 15 Noah Debiel MDM-1 Fox D-5595 604,03 407,00 1079,10 2090,12 46,864
 16 Uwe Langer MDM-1 Fox D-6669 611,91 493,49 765,61 1871,01 41,951
 17 Helge Schulz zur Wiesch MDM-1 Fox D-1187 386,03 1309,19 1695,22 38,009
 18 Fabian Grunder SZD-59 Acro HB-3559 818,85 593,57 1412,42 31,669
Contest Director: Manfred Binder, Contest Chief Judge: Franzi Kaiser, Scoring Director: Stefan + Nick Weiss, Flight Director: Gregor Wilke.
Judges:  Linda Dirlam, Tobias Loskarn, Irene Hieber, Suna Brunnemer, Franzi Kaiser, Eugen Schaal.
Other  key staff: Manfred Binder, Ralph Rainer, Martin Krämer.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.3 Build: 28.05.18